fbpx

Healthy Household

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza witryna i jej zawartość są własnością Zdrowe Domostwo, GmbH. (ZD), z siedzibą w Im Berggarten 18a, 38667 Bad Harzburg, Germany. Dla Zdrowe Domostwo, GmbH. zachowanie bezpieczeństwa prywatnych danych osobowych jest najwyższym priorytetem. Niniejsza Polityka prywatności określa nasze poglądy i praktyki oraz sposób, w jaki je mają one zastosowanie dla odwiedzających witrynę zdrowedomostwo.com (Witryna). Polityka może ulec zmianie. By zapoznać się ze zmianami co jakiś czas należy odwiedzać tę stronę. Korzystanie z Witryny traktowane jest jako akceptacja wszelkich zmian Polityki prywatności. Zmianie nigdy nie ulegnie nasze zaangażowanie w ochronę prywatności osób odwiedzających Witrynę.

1. Gromadzenie informacji

 Powody gromadzenia danych osobowych. Za pośrednictwem niniejszej Witryny gromadzimy dane osobowe służące ściśle określonym celom, w tym w poniższych przypadkach:

Przygotowanie i zawarcie umowy z klientem. Dotyczy to zawarcia także umów takich, jak umowa członkostwa. Niezbędną formalnością w takim wypadku jest obliczenie zarobków użytkownika lub innych członków i przechowywanie informacji o drzewie dystrybucyjnym członka, przetwarzanych zamówieniach, doręczaniach / odbiorach produktów, zarządzaniu gwarancjami oraz przetwarzaniu płatności.

o Wypełnianie zobowiązań prawnych. Dotyczy to zobowiązań podatkowych i rachunkowych lub reakcji na polecenia ze strony władz publicznych.

o Realizacja uzasadnionych interesów gospodarczych. Dotyczy to celów takich jak świadczenie usług, utrzymywanie ich bezpieczeństwa i integralności, ulepszanie funkcjonalności Witryny, wykonywanie zasad, polityk i procedur oraz innego rodzaju praw, bądź też dostarczanie informacji o produktach i usługach, o jakie użytkownik wnioskuje lub na dostarczenie których wyraził zgodę.

o W związku ze zgodą użytkownika. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na dostarczanie im usług i ofert, na uczestnictwo w wydarzeniach i konkursach, wykorzystanie ich danych w związku z marketingiem produktów i usług, obsługę plików cookie, zgodnie z poniższym. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, zgodnie z poniższą procedurą, ale może to powodować ograniczenie funkcjonalności Witryny lub możliwości dostępu do niektórych produktów lub usług.

*Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może sprzeciwić się realizacji niektórych z powyższych celów, ale może to prowadzić do ograniczenia funkcjonalności Witryny.

Informacje podawane z własnej woli. Gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które zostały nam podane z własnej woli przez użytkowników naszych usług, tj. imię i nazwisko,

adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu i dane karty kredytowej („dane osobowe”). Gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które zostały nam podane z własnej woli przez użytkowników naszych usług, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu i dane karty kredytowej. Użytkownik nie ma obowiązku podawać nam swoich danych. W takim przypadku nie będziemy jednak w stanie wyświadczyć zamawianych usług. Odwiedzający Witrynę mogą poruszać się po niej bez podawania danych osobowych.

Dane gromadzone automatycznie. Nie rejestrujemy automatycznie żadnych danych osobowych ani nie łączymy informacji automatycznie zapisywanych w inny sposób z danymi osobowymi dotyczącymi osób fizycznych. Zapisujemy jednak niektóre informacje udostępnione nam w drodze korzystania z Witryny, takie jak (lecz nie wyłącznie) liczba odwiedzających i częstotliwość odwiedzania Witryny. Do tych informacji mogą również należeć adresy portali odwiedzanych bezpośrednio przed lub po odwiedzeniu Witryny, typ wykorzystywanej przeglądarki i adres IP. Z informacji tych korzystamy wyłącznie jako ze zbioru, nie rozbijając ich na dane dotyczące poszczególnych użytkowników.

Pliki cookie i innego rodzaju technologie. Jak większość stron internetowych wykorzystujemy pliki cookie, czyli pliki danych automatycznie zapisywane na komputerach użytkowników. Wykorzystujemy je w celu poszerzenia wiedzy o sposobach korzystania z naszej Witryny przez odwiedzających. Co do zasady, pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, chyba że odwiedzający z własnej woli takie dane podał. Wykorzystujemy pliki cookie by móc rozpoznać osobę odwiedzającą naszą Witrynę po raz kolejny i zapewnić jej rozmaite udogodnienia. Nie wykorzystujemy plików cookie w celu archiwizacji danych osobowych. Nie łączymy również danych przechowywanych w plikach cookie z danymi osobowymi dotyczącymi określonych osób. W niektórych przypadkach zezwalamy stronom trzecim na korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii wykorzystywanych przez nasze Witryny, ale nie kontrolujemy ani nie wykorzystujemy zawartości plików cookie stron trzecich. Przeglądarki internetowe często pozwalają użytkownikom na usuwanie plików cookie z pamięci podręcznej, blokowanie ich obsługi lub otrzymywanie powiadomień o ich obsłudze. Jeżeli użytkownik zablokuje pliki cookie, może nie mieć możliwości pełnego wykorzystania funkcjonalności Witryny. ZD nie gromadzi informacji o użytkownikach pobranych z innych źródeł, np. rejestrów publicznych, organów władzy publicznej lub prywatnych organizacji.

Żądanie zatrzymania śledzenia. Przeglądarki internetowe umożliwiają użytkownikom wysyłanie żądań typu „Do Not Track”, czyli informacji o tym, że użytkownik nie chce, by strony internetowe śledziły aktywność jego przeglądarki. Umożliwia to praktycznie anonimowe przeglądanie Witryny. Zawsze przestrzegamy żądań zatrzymania śledzenia wysyłanych przez przeglądarki. Anonimowe przeglądanie może jednak uniemożliwić nam zapewnienie użytkownikowi pełnię funkcjonalności naszej Witryny.

2. Wykorzystanie informacji

Wykorzystujemy informacje gromadzone na Witrynie w celu świadczenia zamawianych usług, dostarczania treści i ulepszania funkcjonalności naszej Witryny. Każdy użytkownik może zapisać się na listę mailingową lub poprosić o kontakt z Niezależnym Przedstawicielem ZD (patrz poniżej), który jest w stanie udzielić informacji o kupnie produktów ZD i sposobie, w jaki użytkownik może dołączyć do grona Niezależnych Przedstawicieli ZD. Jeżeli użytkownik kupi produkty ZD lub zostanie Niezależnym Przedstawicielem ZD, będziemy korzystać z jego danych osobowych w celu

  1. świadczenia usług (takich jak przetwarzanie zamówień oraz obliczanie i wypłata prowizji);

  2. wspierania i udoskonalania usług świadczonych przez użytkownika na rzecz klientów i Przedstawicieli na niższych poziomach dystrybucji (downline);

  3. świadczenia usług dodatkowych; oraz

  4. zapewniania zgodności z zobowiązaniami prawnymi. Realizując powyższe cele, NSP może udostępniać dane użytkowników swojej spółce macierzystej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz spółkom zależnym z siedzibami w innych krajach. Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy danych osobowych w innych celach. Jeżeli jednak zachodzi taka konieczność, zawsze najpierw zwracamy się z prośbą o zgodę do użytkownika.

3. Udostępnianie informacji stronom trzecim

W niektórych przypadkach udostępniamy dane osobowe spółkom powiązanym, stowarzyszonym lub współpracującym. ZD prowadzi działalność w wielu krajach. Ponadto członkowie na wyższych poziomach łańcucha dystrybucji mogą posiadać adres zamieszkania w Niemczech lub innych krajach. Nie istnieje jednolity zbiór przepisów o ochronie danych osobowych, który obejmowałby jednocześnie Europę i inne części świata. Niektóre przepisy europejskie wymagają od ZD podjęcia kroków chroniących informacje użytkowników podczas ich przesyłania poza terytorium Unii Europejskiej.

We wszystkich przypadkach, gdy konieczne jest udostępnienie danych osobowych użytkownika członkom na wyższych poziomach sieci dystrybucyjnej, ZD realizuje ten obowiązek zgodnie z postanowieniami umowy członkowskiej.

ZD może korzystać z usług zewnętrznych i wewnętrznych usługodawców celem obsługi Witryny i wykonywania innych zadań w imieniu spółki, w ramach świadczenia zamawianych usług osobom odwiedzającym Witrynę, w tym: rozwoju funkcjonalności Witryny, realizacji zamówień, doręczania przesyłek, realizacji funkcji administracyjnych i księgowych oraz obsługi klienta. Wzmiankowani usługodawcy mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych, ale są umownie zobowiązani do wykorzystywania ich wyłącznie w celu wykonywania swoich obowiązków, zgodnie z obowiązującym prawem. Niektórzy usługodawcy mogą posiadać siedziby w krajach, których prawodawstwo przewiduje ochronę prywatności w węższym zakresie, niż wymagana prawem kraju zamieszkania użytkownika.

ZD w chwili obecnej nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych osobowych, jak również nie handluje danymi osobowymi z niestowarzyszonymi stronami trzecimi w celach marketingowych. Cenimy prywatność osób odwiedzających nasze Witryny i nie chcemy poprzez sprzedaż informacji akwizytorom bez uprzedniej zgody właścicieli narazić na szwank łączących nas stosunków.

ZD może jednak udostępniać dane osobowe osób odwiedzających Witrynę w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z przepisów prawa, na żądanie organów rządowych lub podmiotów prywatnych związane z procesem sądowym, wezwaniem, dochodzeniem lub podobnym postępowaniem prowadzonym w zakresie kwestii bezpieczeństwa osobistego lub publicznego, w związku z dochodzeniem dotyczącym naruszenia zabezpieczeń, w celu ochrony naszych interesów, praw i własności, bądź też w przypadku sprzedaży lub cesji aktywów lub w kontekście podobnych negocjacji prowadzonych w ramach działalności gospodarczej.

4. Bezpieczeństwo informacji

ZD podejmuje działania administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, aktualności i dokładności danych osobowych. Nie istnieje jednak stuprocentowa gwarancja bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet lub za pośrednictwem elektronicznych baz danych. Chociaż dążymy do ochrony informacji użytkowników stosując środki takie jak wymienione poniżej, nie jesteśmy w stanie zagwarantować ani zapewnić ich pełnego bezpieczeństwa:

ZD wykorzystuje protokół Secure Socket Layers (SSL) w celu zapewnienia bezpiecznego połączenia w przypadku transmisji lub odbioru danych osobowych. Dzięki SSL informacje transmitowane pomiędzy dwoma komputerami za pośrednictwem Internetu są wysyłane w formie zaszyfrowanej. Odszyfrować informacje mogą wyłącznie komputery, pomiędzy którymi transmitowane są dane. SSL zapewnia, iż nikt nie jest w stanie przechwycić danych osobowych podczas ich przesyłu do nas. Do czasu zakończenia lub anulowania procesu zamawiania utrzymywane jest bezpieczne połączenie.

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy, wykonawcy i przedstawiciele ZD, którym znajomość tych danych jest niezbędna do prowadzenia działalności. Osoby te mają obowiązek zachować poufność danych osobowych pod rygorem kary dyscyplinarnej lub zwolnienia.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

ZD przechowuje dane osobowe w aktywnych plikach lub systemach tak długo, jak jest to konieczne by zrealizować cel, dla którego informacje zostały pobrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, lub wypełnić postanowienia umów łączących nas z klientami i Niezależnymi Przedstawicielami ZD, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, by zapewnić, iż informacje są dokładne i pełne. Aktualizujemy lub poprawiamy dane osobowe zgodnie z potrzebą, po otrzymaniu zawiadomienia od osoby zainteresowanej.

6. Dane organizacyjne Niezależnych Przedstawicieli

ZD jest organizacją zajmującą się sprzedażą bezpośrednią. Prowadzimy dystrybucję naszych produktów za pośrednictwem sieci Członków, Dystrybutorów i Menedżerów zwanych „Niezależnymi Przedstawicielami”. Zamówienia można składać przez Niezależnych Przedstawicieli lub bezpośrednio w ZD. ZD wysyła dane osobowe klientów Niezależnym Przedstawicielom w celu przetworzenia zamówienia. Każdy klient może wybrać sposób składania zamówienia i metodę kontaktu po jego złożeniu.

Niezależny Przedstawiciel, który wprowadza do ZD nowego Niezależnego Przedstawiciela jest zwany Sponsorem. Sponsorzy mogą budować własne, niezależne organizacje sprzedaży. By wesprzeć Niezależnych Przedstawicieli w prowadzeniu działalności, ZD wysyła Sponsorom sprawozdania organizacyjne zawierające dane osobowe klientów i Niezależnych Przedstawicieli oraz dane biznesowe. Informacje te obejmują między innymi imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny ZD, numer telefonu, adres e-mail, numer faksu, poziom lub stopień w planie marketingowym ZD oraz wielkość i statystyki sprzedaży. Sprawozdania są dostarczane do Niezależnych Przedstawicieli w ścisłej poufności oraz wyłącznie w celu rozwijania działalności ZD. Wszystkie informacje w nich zawarte stanowią poufne, zastrzeżone tajemnice handlowe ZD. Niektórzy Przedstawiciele ZD mieszkają w krajach, których prawodawstwo przewiduje ochronę prywatności w węższym zakresie, niż wymagana prawem kraju zamieszkania użytkownika.

7. Dzieci

Witryna jest przeznaczona dla użytkowników w każdym wieku. Nie została zaprojektowana ani nie jest skierowana do dzieci. ZD nie gromadzi, nie wykorzystuje ani nie rozpowszechnia danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat w sposób świadomy. Podjąwszy wiadomość o tym, że określone dane osobowe dotyczą dziecka w wieku poniżej lat 13, wykorzystamy je wyłącznie w celu skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami dziecka, celem uzyskania ich zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli nie jest to możliwe w rozsądnym terminie, podejmiemy uzasadnione środki celem usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Na żądanie rodzica lub opiekuna dziecka, udostępniamy listę rodzajów danych osobowych, które gromadzimy.

8. Linki stron trzecich

Witryna może zawierać linki prowadzące do portali prowadzonych przez strony trzecie, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Wszelkie informacje podane na portalach należących do stron trzecich podlegają warunkom korzystania z takich portali i ich politykom prywatności. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji operatorom portali należących do stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, działania i politykę portali należących do stron trzecich. Zamieszczenie linków do portali należących do stron trzecich na naszej Witrynie nie stanowi poparcia ani akceptacji treści, działań i polityki takich portali.

9. Prawa do danych osobowych

W zależności od obowiązujących na danym obszarze przepisów, użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia, bądź też sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w tym w celach marketingu bezpośredniego), jak również do przeniesienia danych do innego administratora lub ich usunięcia. Użytkownik może realizować część z tych praw za pośrednictwem Witryny. Jeżeli dana funkcja nie jest dostępna, należy skontaktować się z ZD pod adresem kontakt@zdrowedomostwo.com. Uwaga: wzmiankowane powyżej prawa mogą podlegać ograniczeniom na mocy obowiązujących przepisów.

10. Oświadczenie o stosowaniu porozumienia Privacy Shield

 

ZD zdaje sobie sprawę z tego, że w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich obowiązują przepisy o ochronie danych, które ograniczają przesył danych osobowych obywateli UE do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zamieszkała na terenie EOG nie jest usatysfakcjonowana przebiegiem wewnętrznego procesu oceny reklamacji ZD, może bezpłatnie złożyć zażalenie za pomocą naszego niezależnego mechanizmu rozwiązywania reklamacji do właściwego Urzędu, w którym w odpowiednich okolicznościach osoba taka może uzyskać wiążący wyrok arbitrażowy.

11. Pytania i skargi

ZD poważnie traktuje prywatność danych. Jeżeli istnieje podejrzenie, iż złamaliśmy postanowienia niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt. Zajmiemy się każdą skargą. Dla użytkowników z Unii Europejskiej: jeżeli istnieją obawy dotyczące wykorzystania lub gromadzenia przez ZD danych osobowych, a nie jesteśmy w stanie ich rozwiać, użytkownicy mają prawo złożyć skargę do właściwego miejscowo organu nadzorczego.

Bezpośrednie pytania dotyczące naszej Polityki prywatności należy składać na adres:

Zdrowe Domostwo GmbH, Im Berggarten 18a, 38667 Bad Harzburg, Germany.

Prosimy o streszczenie charakteru pytania w tytule wiadomości.

Polecenia związane z prawem dostępu do informacji, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania lub odrzucenia wszelkich automatycznych procesów podejmowania decyzji lub profilowania związanych z danymi osobowymi należy wysyłać na adres: kontakt@zdrowedomostwo.com.

Zapraszamy również do kontaktu listownego pod adresem:

Zdrowe Domostwo, Im Berggarten 18a, 38667 Bad Harzburg, Germany

Dziękujemy za przeczytanie niniejszej Polityki.

*W związku z częstymi zmianami w przepisach o prywatności ZD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w dowolnym momencie. Zapraszamy do odwiedzania naszej Witryny. Zawsze zawiera ona najbardziej aktualną wersję Polityki prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2020 r

Translate »